?kGb]xL, @& h]7 M 36gfsf] cg';Gwfg uP/flt kfFr hgfsf] xTof ePsf] 36gf:yn ?kGb]xLsf] ltnf]Qdf gu/kflnsf –!), d}gxjfl:yt u+ufb]jL kz' s[lif kmfd{df d+unaf/ cg';Gwfg ub}{ k|b]z g+ %, k|x/L sfof{nosf ;'/IffsdL{ . t:jL/ M lg/f uf}td÷ /f;;
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

काठमाडौँ, गएराति रुपन्देहीको तिलोत्तमा–१० मैनहियामा पाँचजनाको समूहिक हत्या भएको छ । ज्यान गुमाउनेमा १ महिला र ४ पुरूष रहेका छन् । ज्यान गुमाउनेहरुमा ४० वर्षीय माधव मुसहरसहित, उनकी श्रीमती जानकी मुसहर ३७ बर्ष, कोषराज मुसहर १४ वर्ष, करण चौधरी १७ वर्ष र आशिष चौधरी १७ वर्षमा रहेका छन् ।

चार जनाको घटनास्थलमै र एक जनाको उपचारका लागि अस्पताल लैजाने क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
स्थानीय कृष्णबहादुर पुनले सञ्चालन गर्दै आएका गंगादेवी पशु फर्ममा काम गर्ने सुर्खेतका झसेन्द्र सिंजालीले आफुसँगै काम गर्ने साथीहरुको हत्या गरेको हुनसक्ने बताइएको छ ।

घटनास्थलबाट भाग्दै गर्दा सिंजालीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । उनीहरु सबैलाई एकैठाउँमा राखेर हत्या गरिएको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ ।पक्राउ परेका सिंजालीले केही दिनअघि माधवलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएको खुल्न आएको छ । सोधपुछको क्रममा आरोपित भनिएका सिंजालीले हत्या स्वीकारेको प्रहरीले जनाएको छ ।

सोधपुछ गर्दै जाँदा फरुवाले हानेर हत्या गरेको उनले बताएका छन् ।
घटनास्थललाई अहिले प्रहरीले शिल गरेको छ । अनुसन्धानका लागि प्रदेश नं. ५ प्रहरी कार्यालयले पनि प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) राजकुमार वैदवारको नेतृत्वमा टोली पठाएको छ ।


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •