•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बालबालिकाको स्वास्थ्यको अधिकारप्रति सचेत रहन र पठनपाठनको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ । 

साथै आयोगले स्वास्थ्य मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयलाई परस्पर बिरोधाभाषपूर्ण सूचना नगर्न अनुरोध गरेको छ ।


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •